ENDELIG wellatschool notext

 Støtte børn med medicinsk
og mentale sundhedsbehov i skolen

 

facebook Instagram twitter

 

Psykologiske terapier

tale

Oplysninger om en række psykologiske terapier og behandlinger

Psykoterapi

 

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi og psykoterapeutisk rådgivning er kendt som taleterapier. De er psykologiske behandlinger for mental sundhed og følelsesmæssige problemer som angst, depression og stress. Behandlingen leveres af en uddannet terapeut og kan ske gennem en til en session, gruppesession, online, telefonisk eller med familieenheden. Psykodynamisk psykoterapi, CBT, DBT, kunstterapi, dramaterapi, musikterapi og bevægelseterapi er alle typer psykoterapi. Fælles for dem er, at de er kendt som talende terapier og involverer en terapeut, der arbejder med 'patienten' eller 'klienten'.

Hvordan fungerer psykoterapi?

Psykoterapi involverer normalt regelmæssige møder på samme tid og samme sted hver uge eller to uger. I de fleste tilfælde aftales behandlingsvarigheden med psykoterapeuten inden for en måned efter start. Hvad der sker under en session betragtes normalt som fortroligt og vil kun blive drøftet med psykoterapeutens vejleder.

Psykoterapi giver et miljø, hvor patienten / klienten opfordres til at udtrykke, hvordan de har det, og få indsigt i de problemer, de står over for. Terapeuten har til formål at hjælpe patienten / klienten med at finde bedre måder at klare eller skabe ændringer, der hjælper med at forbedre deres mentale sundhed og velvære.

Hvad er fordelene ved psykoterapi?

Der er gode beviser for, at psykoterapi kan hjælpe med tilstande som angst, depression, påvirkninger af traumer og psykotiske symptomer.

Kognitiv adfærdsterapi CBT

 

Hvad er CBT?

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en psykologisk behandling, en "samtaleterapi". Det fungerer ved at hjælpe folk med at forstå, hvordan problemer begynder, og hvad der holder dem i gang. CBT indebærer at fokusere på tanker, følelser og adfærd og hvordan de forbinder hinanden. CBT er en evidensbaseret behandling (forskningsforsøg har vist dets effektivitet), der har vist sig at være effektiv til at hjælpe unge mennesker med en lang række problemer, herunder:

 • angst
 • depression
 • lavt selvværd
 • tvangslidelse
 • Post traumatisk stress syndrom
 • kronisk træthedssyndrom
 • kronisk smerte

CBT kan leveres gennem møder ansigt til ansigt med en terapeut samt gennem online-programmer designet og udviklet til behandling af visse mentale sundhedsmæssige forhold såsom angst.

Hvordan fungerer CBT?

Ved at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd er det muligt at nå frem til en bedre forståelse af problemet.

Processen involverer:

 • Arbejder for at forstå det individuelle problem
 • Identificering af forbindelser mellem tanker, følelser og adfærd.
 • Arbejder for at prøve at forstå, hvad der holder problemet i gang.
 • Forsøger forskellige måder at løse problemet på

Hvad er fordelene ved CBT?

CBT kan hjælpe med at forbedre, hvordan en ung person tænker og føler. Dette opnås ved at kunne nærme sig situationer på en mere afbalanceret måde. Dette hjælper med at løse problemer og føle mere kontrol over livshændelser.

Dialektisk adfærdsterapi DBT

 

Hvad er DBT?

Dialektisk adfærdsterapi (DBT) er en type talebehandling. Det er baseret på kognitiv adfærdsterapi (CBT), men er blevet tilpasset til at hjælpe mennesker, der oplever følelser meget intenst. Centralt i DBT er forholdet mellem terapeut og klient. Forholdet fungerer som en motivator til at arbejde hen imod positiv forandring.

Hvordan fungerer DBT?

DBT arbejder på principperne for at finde en balance mellem accept og forandring. Terapien fungerer ved at hjælpe den enkelte acceptere at de har svært ved at regulere følelser, som derefter kan føre til lidet formålstjenlig og destruktiv adfærd. Det andet element i terapien arbejder på færdigheder, der kan hjælpe administrere or lave om lidet adfærd.

Terapien har tre tråde:

 • 1-1 sessioner med en terapeut. Disse sessioner finder sted regelmæssigt, normalt ugentligt. Det terapeutiske forhold er centralt for DBT.
 • Færdighedstræning. Færdigheder undervises og praktiseres i en gruppeindstilling. Der er fire færdighedsmoduler: mindfulness, interpersonel effektivitet, nødintolerance og følelsesmæssig regulering.
 • Telefonkrisesessioner. Terapeuten er tilgængelig via telefon, hvis personen har brug for hjælp i en øjeblikkelig krise (føler sig selvmordsvækkende) eller har brug for hjælp til at bruge nye færdigheder.

Hvad er fordelene ved DBT?

DBT blev først udviklet til at støtte mennesker diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse, men forskning har vist, at det er effektivt for nogle mennesker, der oplever, selvskader, selvmordsforsøg og depression. De vigtigste fordele ved DBT er at lære at acceptere, at der er et problem i første omgang og at arbejde aktivt på en praktisk måde for at lære og udvikle færdigheder, der kan bruges, når der ikke opstår nyttige tanker og adfærd. Terapeuten arbejder for at støtte det enkelte arbejde for at acceptere det, de føler, men for at styre deres adfærd på en mere afbalanceret og positiv måde.

Kunstterapi

 

Hvad er kunstterapi?

Kunstterapi er en form for psykoterapi, der bruger kunstmedier som sin primære form for kommunikation. Det er ikke nødvendigt at have tidligere erfaring eller dygtighed inden for kunst. Kunstterapi leveres af uddannede og registrerede kunstterapeuter. Kunder kan have en lang række vanskeligheder, handicap eller diagnoser. Disse inkluderer følelsesmæssige, adfærdsmæssige eller psykiske problemer, indlærings- eller fysiske handicap, livsbegrænsende tilstande, neurologiske tilstande og fysiske sygdomme. Kunstterapi tilbydes individuelt eller i grupper afhængigt af individets behov.

Hvordan fungerer kunstterapi?

Det overordnede mål med kunstterapi er at bevirke forandring og vækst på et personligt niveau gennem brug af kunstmaterialer i et sikkert og letter miljø. Kunstterapeuter arbejder med børn, unge, voksne og ældre.

Hvad er fordelene ved kunstterapi?

Kunstterapi er ikke afhængig af talesprog og kan derfor være til hjælp for alle, der har svært ved at udtrykke deres tanker og følelser mundtligt.

Musikterapi

 

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en etableret terapeutisk intervention. Det er baseret på ideen om, at alle har evnen til at reagere på musik. Musik har beføjelse til at forbinde med mennesker på en række niveauer, og det er denne forbindelse, der udnyttes af musikterapeuter. Gennem at engagere sig i levende musikinteraktion kan musikterapi hjælpe med at lette kommunikationsevner, udvikle selvtillid, øge selvbevidsthed og bevidsthed om andre og forbedre koncentrations- og opmærksomhedsfærdigheder.

Hvordan fungerer musikterapi?

Musikterapi leveres af uddannede og registrerede musikterapeuter.

Centralt for, hvordan musikterapi fungerer, er det terapeutiske forhold, der etableres og udvikles gennem engagement i live musikalsk interaktion og leg mellem en terapeut og klient. Det er ikke nødvendigt at have erfaring med at spille eller lære et musikinstrument for at gennemgå musikterapi.

En bred vifte af musikalske stilarter og instrumenter kan bruges, inklusive stemmen, og musikken improviseres ofte. Brug af musik på denne måde giver klienter mulighed for at skabe deres eget unikke musikalske sprog, hvor de kan udforske og oprette forbindelse til verden og udtrykke sig. 

Hvad er fordelene ved musikterapi?

Musikterapi kan hjælpe mennesker, der er blevet ramt af skade, sygdom eller handicap til at udtrykke deres følelser, reducere isolation og tilskynde til social interaktion.

Musikterapi er ikke afhængig af talt sprog. Det ses som en effektiv terapeutisk intervention for mennesker, der kan have problemer med at kommunikere mundtligt.

Dramaterapi

 

Hvad er dramaterapi?

Dramaterapi er en type psykologisk terapi. Det bruger performancekunst til at udvikle det terapeutiske forhold. Dramaterapeuter er både kunstnere og klinikere og bruger deres uddannelse i drama og terapi til at finde en måde at engagere klienter i at gennemføre psykologiske, følelsesmæssige og sociale ændringer.

Hvordan fungerer dramaterapi?

Drama-terapeuter er uddannet til at hjælpe klienter med at finde det mest passende medium for dem til at engagere sig i gruppe- eller individuel terapi for at løse og løse eller gøre bekymrende problemer mere tålelige.

Dramaterapi bruger en række scenekunstteknikker såsom historier, myter, legetekster, dukketeater, masker, bevægelse og improvisation for at udforske vanskelige og smertefulde oplevelser.

Dramaterapi kan leveres individuelt, men det leveres oftere som en gruppeterapi.

Hvad er fordelene ved dramaterapi

Dramaterapi er en måde at behandle følelser og problemløsning på. Den indirekte tilgang til at udforske problemer og vanskeligheder gør dramaterapi velegnet, hvis det er for svært at håndtere direkte med en følelse eller vanskeligheder. Der er beviser for, at dramaterapi kan hjælpe med at opbygge selvtillid og udvikle kommunikationsevner. Det kan bruges med succes med børn, unge og voksne, der oplever en række mentale sundhedsmæssige forhold.

Psykiatrisk medicin

 

Behandlinger for psykiske lidelser kan omfatte brug af medicin sammen med psykologiske terapier. 

Nyttig information om det tilgængelige udvalg af medicin kan findes her:
www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/medication/about-medication

Ressourcer

velvære pause

CBT

Oplysninger om CBT fra Mind, en førende velgørenhed inden for mental sundhed
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/cognitive-behavioural-therapy-cbt/about-cbt/

Oplysninger om CBT fra Royal College of Psychiatrists 

DBT

Oplysninger om DBT fra Mind, en førende velgørenhedsorganisation for mental sundhed
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/dialectical-behaviour-therapy-dbt/about-dbt

Psykoterapi

Oplysninger fra The Royal College of Psychiatrists
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/psychotherapies

Oplysninger fra The Mental Health Foundation
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/t/talking-therapies

Kunstterapi

British Association of Art Therapists
https://www.baat.org/About-Art-Therapy

Kunst og kreative terapier information fra mental sundhed velgørenhed Mind
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/arts-and-creative-therapies/about-arts-and-creative-therapies/

Dramaterapi 

Oplysninger fra British Association of Drama Therapists 
 
Oplysninger om kunst og kreative terapier 
 

Musikterapi 

Oplysninger fra British Association of Music Therapy 
 
Oplysninger fra den største velgørenhed til musikterapi 

 

 

 

Følg os

Følg os
Deltag i samtalen
facebook Instagram twitter

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores  NYHEDSBREV