Hjælp børn med medicinske og mentale sundhedsmæssige forhold med at få det bedste ud af skolen

OVERGANG

lanse asper 278037crop

Sådan hjælper du elever med overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgang fra en fase af uddannelsen til en anden eller fra en skole til en anden kan være spændende og fuld af nye muligheder. Men det kan også byde på udfordringer og bekymringer for mange børn og unge.

Nyere forskning indikerer "der er tegn på en negativ indvirkning af overgange på trivsel, et fald i følelser af skoletilhørighed og tilknytning, dårligere social og følelsesmæssig sundhed og højere niveauer af depression og angst"1 når eleverne flytter fra grundskolen til gymnasiet.

Det er vigtigt for skoler at tage en proaktiv rolle i styringen af ​​overgangen for alle studerende, men for dem, der har akutte eller kroniske helbredstilstande, er behovet for at forberede og planlægge overgangen fra grundskole til gymnasium afgørende.

Primær

 • Rådgiv forældre til at besøge potentielle gymnasier tidligt på år 5, så de kan se på faciliteter og tale med SENDCO / Medical Needs Lead. 
 • Tilskynd forældre til at spørge gymnasiet, hvilken støtte der er til rådighed til deres barns medicinske / mentale sundhedsbehov.
 • Vær proaktiv i at forberede eleverne på forandring. Organiser klasse- eller gruppesessioner for at diskutere mulighederne og udfordringerne ved at gå på en ny skole.
 • Adresser praktiske spørgsmål om ændringer i rutine, emner og nye venskaber.
 • Fortæl eleverne, at det er normalt at være ængstelig, men at de når som helst kan tale med et medarbejder.
 • Giv eleverne sproget til at tale om, hvordan de har det, og tilbyde support og validering.
 • Tilskynd studerende til at få mest muligt ud af overgangsbesøg. Giv tid, når de vender tilbage til skolen for at diskutere besøget. Hvis det er relevant, skal du følge op på eventuelle bekymringer, de måtte have med gymnasiet.
 • Svar hurtigt og fuldt ud på gymnasier, der foretager forespørgsler, når den studerende har tilmeldt sig.
 • For studerende med individuelle sundhedsplaner arrangerer en overdragelse, hvis det er muligt inkludere navngivne sundhedspersonale i arrangementer.

Sekundær

 • Sørg for, at skolepersonale besøger fødeskoler i en periode, så eleverne kan begynde at opbygge et forhold.
 • Om muligt nogle fælles sessioner med primærlærere, der gør det muligt for personalet at lære af hinanden og diskutere individuelle elevers behov.
 • Forbind dig med de enkelte skoler, og saml relevante, opdaterede oplysninger for at lette planlægningen for studerende med identificerede behov eller dem, der er identificeret som behov for yderligere støtte med overgang.
 • Giv informationspakker, der giver detaljer om fagplaner, fritidsaktiviteter, ressourcer, skoleprocedurer.
 • Tidsplanlagte sessioner for at udforske mental sundhed og velvære, der dækker følelser, sprog, peer support og eksplicit information om, hvordan studerende kan få hjælp, hvis de har brug for det.
 • Sørg for, at klare hjemmeskolekommunikationssystemer er på plads. 
 • Udfyld en individuel sundhedsplan så hurtigt som muligt, så al information indsamles og er tilgængelig for personalet.
 • Giv faglærere mulighed for at lære om specifikke medicinske behov og etablere et formaliseret system til formidling af passende information til lærerne.
 • Når en studerende er nyligt diagnosticeret, formidles information hurtigt til personale, der har brug for at vide det. 
 • Sørg for, at der er en klar og effektiv anti-mobningspolitik, og at de studerende forstår processen.

Nyttige links

En ramme for modstandsdygtighed og mestring til støtte for overgange tilbage til skolen
 Et kort papir udgivet af The British Psychological Society, der ser på at pleje modstandsdygtighed som en del af overgangen tilbage til skoleprocessen. 

Filmressource om overgang fra grundskole til gymnasium fra unge sind
https://youngminds.org.uk/resources/school-resources/find-your-feet-transitioning-to-secondary-school/

Information og rådgivning til unge, der skifter fra skole til universitet
https://www.studentminds.org.uk/uploads/3/7/8/4/3784584/180813_kbyg_interactive.pdf

Information og råd om flytning fra skole til universitet for unge mennesker med autisme og deres familier. 
https://www.scottishautism.org/services-support/support-families/information-resources/supporting-transition-school-university

Nylige forskningsbeviser om primære - sekundære overgange
(1) - Overgange i grundskolen til gymnasiet: systematisk litteraturgennemgang - nøgleresultater 2019
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/primary-to-secondary-school-transitions-systematic-literature-rev